ESTETİK CERRAHİ

Şekil ve/veya ölçüleri bozuk olan doku ve organların şeklinin, hastanın beğenisi ve cerrahın ideal anatomik ölçüler doğrultusunda yönlendirmesi ile değiştirilmesidir.


No more posts